MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  DSB
  DSB Kartløsning
  DSB Rapportering
  110 Forum
  DNK
  Nødplakat
  TBRT.no
  Sikringsradioen.no
  Sambandreglement
  Diverse linker
  Hendelser siste uke
 
 

VELKOMMEN TIL SØR-TRØNDELAG 110-SENTRAL

Sør-Trøndelag 110 Sentral har som primæroppgaver å ta i mot nødmeldinger, alarmere og kalle ut mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser.
Sør-Trøndelag 110-sentral har pr. 1. januar 2012 ansvar for varsling i 26 kommuner og for 48 brannstasjoner i Sør-Trøndelag politidistrikt,Os kommune i Hedmark og Leksvik kommune i Nord Trøndelag. Antall innbyggere i ansvarsområdet er ca. 300 000.

alt

Alarmsentralen har 18 ansatte, fordelt på 5 vaktlag à 3 mann med vaktleder, daglig leder, markedssekretær og IKT-tekniker. Sør-Trøndelag 110 sentral har det regionale ansvar for nødmelding på brann, redning og akutt forurensning i regionen.
Det er til enhver tid 24 timer i døgnet , minst 2 erfarne brannmestere på vakt som betjener Sør-Trøndelag 110 sentral.
 
110 Sentralen står i direkte tilknytning til AMK (113) og Politiet (112) i Sør- og Nord-Trøndelag. Sentralen tilfredsstiller alle offentlige krav til en nødalarmeringssentral.
 
Sentralen har mottak av automatiske brannmeldinger, fra næringseiendommer, offentlige bygg mm. Dette omfatter brann, gass, sprinkler, heisalamer og nøkkelboks. Omfanget er på godt over 1250 objekter.

I tillegg har sentralen også:
  • Sentralbordfunksjon utenom normalarbeidstid for Trondheim kommune som omfatter vann, avløp, snø og strøing.
  • Innkalling av kriseberedskap for Trondheim kommune.
  • Utalarmering av RVR- tjenesten til Nord- og Sør- Trøndelag.
  • Utalarmering av Røde Kors.
  • Varsling - innkalling ved akutt forurensning